Hirdetések

 

Nagyböjt 5. vasárnapja – 2018. március 18.

 

 

 

1. A héten a szentmisék rendje:

 

  • hétfő – 7,30
  • kedd - péntek – 7,30 és 18,00
  • szombat – 6,30 és 18,00
  • vasárnap 10,30 és 18,00

 


2. Ma délután 16 órától, találkozót tartunk a plébánia nagytermében a rózsafüzér társulat tagjai számára. Szeretettel hívjuk a tagokat és azokat is, akik szeretnének belekapcsolódni a Rózsafüzér társulatba.

 

3. Hétfőn Szent József ünnepe. Itt templomunkban reggel 7,30 órakor lesz szentmise. A központi Szent József templomban búcsút tartanak Az ünnepi szentmise hétfőn este 18 órától lesz. Szerdán az állomás negyedi Szent Benedek templomban tartanak búcsút. A szentmise este 18 órától lesz.

 

4. Hétfőn este 19 órától folytatjuk a bérmálásra való előkészületet a fiatalokkal.


5. Nagyböjt folyamán minden kedden és pénteken 17,15 órától keresztúti ájtatosságot végzünk az altemplomban. A keddi keresztút végzésére fölkérjük a lelkiségeket.


6. Meghívjuk a testvéreket, hogy minden szerdán reggel 7,15 órakor a reggeli dicséretet és este 17,45 órakor az esti dicséretet közösen imádkozzuk a zsolozsmából.


7. Csütörtökönként 17 órától szentségimádást tartunk. Most csütörtökön az Élet a Lélekben közösség tagjai fogják vezetni az imaórát.


8. A héten csütörtökén este 18 órától a betegekért, péntekén este 18 órakor az elhunytakért végzünk közös szentmisét. Aki betegeiért vagy önmaga gyógyulásáért szeretne szentmisén részt venni, illetve aki elhunytjairól ekkor szeretne megemlékezni, a szentmise előtt jelezze szándékát a bejáratnál, és elhelyezheti erre a célra szánt adományát a kitett perselyben.


9. Nagyböjt minden péntekén este 22 órától éjszakai virrasztás lesz az altemplomban, szombat reggel 6,30 óráig. Szombaton reggel 6,30 órától szentmise. Buzdítunk mindenkit a nagyböjti imaalkalmakba való belekapcsolódásra.


10. Gyerekeink számára folytatódnak a plébániai foglalkozások. Az ifjúság számára csütörtökön este 19,00 órától van találkozó.

 

11. Jövő vasárnap Virágvasárnapja, Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának emléknapja. A 10,30 –as szentmise keretében barkát szentelünk és meghallgatjuk a passiót a Laudate kamarakórus előadásában. A szentmise után húsvéti vásárt tartunk hittanos gyerekeink kézműves munkáiból. A bevételt a nyári evangelizációs hét költségeire fogjuk fordítani.


12. Lehetőség adódik, hogy a jövedelmük utáni adójuk 2%-val támogassák plébániánkat vagy egyesületeinket. A személyi adatokat kell kitölteni a nyilatkozatokon, melyeket megtalálnak a kijáratoknál, vagy letölthető a www.krisztuskiraly.ro honlapról. A kitöltött nyilatkozatokat behozhatják plébániánk irodájába. Annak letételét az adóhivatalhoz plébániánk rendezi. Isten fizesse meg.


13. Kérjük azokat, akik tehetik, az egyházzal szembeni anyagi kötelezettségüket, egyházi hozzájárulásukat mielőbb fizessék be a plébánia irodájában. Köszönjük, akik ezt már megtették.


14. Akik az újságot megrendelték, ne felejtsék magukkal vinni. Ki kell fizetni a rendelést az új negyedévre. Kérjük, mielőbb tegyék meg, a sekrestyében. Lehetőség van Szentírást vásárolni az irodában.


Mindnyájuknak egy kellemesen eltöltött vasárnapot és kegyelemteljes nagyböjtöt kívánunk.